Start:easy 

1. Katakana  & Roma-ji

Instruction
Hint


Letters are grouped into a set of 5 as in "a,i,u,e,o table"

a i u e o
ha hi hu he ho
ga gi gu ge go
ka ki ku ke ko
ma mi mu me mo
za ji zu ze zo
sa shi su se so
ya  yu  yo
da ji (di) zu(du) de do
ta chi tsu te to
ra ri ru re ro
ba bi bu be bo
na ni nu ne no
wa  wo  n
pa pi pu pe po


 


Back to Katakana Main Page